Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) καθώς και διαταραχών μάσησης-κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες, ανεξαρτήτως αιτίας.

 

 • Πρόληψη

Ο λογοπεδικός ενεργεί σε οποιοδήποτε στάδιο, με σκοπό να εμποδίσει την εμφάνιση ή ανάπτυξη διαταραχών επικοινωνίας μέσω της εφαρμογής διαδικασιών αξιολόγησης, που στόχο έχουν την πρώιμη διάγνωση των διαταραχών.

 

 • Αξιολόγηση

Ο λογοπεδικός είναι υπεύθυνος για την συνολική εκτίμηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού, όπως επίσης και για τις πιθανές διαταραχές που θα παρατηρηθούν. Η αξιολόγηση είναι μια συνεχής διαδικασία που τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η συνεργασία ολόκληρης της διεπιστημονικής ομάδας.

 

 • Θεραπεία

Στην περίπτωση των διαταραχών επικοινωνίας, η παρέμβαση του λογοπεδικού, περιλαμβάνει τόσο την αποκατάσταση, όσο και την ενσωμάτωση στο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έτσι ώστε να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι διαταραχές επικοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας θεραπευτικούς στόχους και θεραπευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε περιστατικού. Σημαντική  ευθύνη του λογοπεδικού επίσης, είναι η αξιολόγηση της προόδου του παιδιού. Στην πορεία λοιπόν μπορεί να χρειαστεί προσαρμογή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.Τέλος, ο κυριότερος στόχος, είναι η αποκατάσταση της επικοινωνίας του παιδιού, έτσι ώστε να επιτύχει ή να διατηρήσει μια ανεξάρτητη ζωή.

 

Μια ταξινόμηση των διαταραχών λόγου και ομιλίας που παρεμβαίνει η λογοθεραπεία είναι η παρακάτω:

 

 • Εξελικτικές φωνολογικές-αρθρωτικές διαταραχές (απλοποιεί την ομιλία του συστηματικά με αποτέλεσμα να μην είναι κατανοητό στο περιβάλλον του)
 • Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές ( χρησιμοποιεί φτωχό λεξιλόγιο για την ηλικία του, με λανθασμένη σύνταξη, γραμματικά και μορφολογικά λάθη)
 • Τραυλισμός ( προβλήματα στη ροή του λόγου του και συμπεριφορές αποφυγής λεκτικής επικοινωνίας)
 • Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών ανωμαλιών (σχιστίες χείλους και υπερώας)
 • Διαταραχές φωνής (προβλήματα στον τόνο, την ένταση και την ποιότητα της φωνής)
 • Πραγματολογικές και σημασιολογικές διαταραχές (διαταραχές στη χρήση της γλώσσας)
 • Σύνδρομα ( σύνδρομο Down, σύνδρομο Rett)
 • Νευρολογικές παθήσεις (δυσαρθρία: κακός συντονισμός αναπνοής- φώνησης. Δυσπραξία: δυσκολία στον προγραμματισμό κινήσεων των οργάνων ομιλίας)
 • βαρηκοία-κώφωση

 

              Κατερίνα Αλούπη

             Λογοθεραπεύτρια

Το Δέντρο της Γνώσης

Μυστρά 1 Νέα Χαλκηδόνα
(Τρεις γέφυρες - σύνορα Περιστερίου με Αγ. Αναργύρους)
ΤΚ 14343
Τηλ: 210-8311131
Fax: 210 -8311132
6942-464678 Νίκος Πολύζος
6972-097743 Γιάννης Νικολάου

info@specialtherapys.com
Υλοποιήθηκε από Webnode