Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία ασχολείται με την αξιολόγηση, πρόληψη και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με νευρολογικές διαταραχές όπως: Εγκεφαλική Παράλυση, Μυοπάθειες, Σύνδρομο Down,  Αναπτυξιακές Διαταραχές, κ.α.

Στο κέντρο μας εφαρμόζονται οι μέθοδοι Bobath - NDT και Padovan από έμπειρους και άρτια εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές.