Η μέθοδος PADOVAN

    Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση αναπτύχθηκε στη Βραζιλία τη δεκαετία του ’70 από την Beatriz Padovan. Στην αρχή της καριέρας της, η κυρία Padovan εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πολύ γρήγορα βλέποντας ότι αρκετοί μαθητές παρουσίαζαν προβλήματα μάθησης (εκείνη την εποχή το φαινόμενο της δυσλεξίας δεν ήταν ευρέως γνωστό) επένδυσε πολύ χρόνο στα παιδιά με στόχο να τα γνωρίσει καλύτερα. Χάρη σ’αυτήν την ιδιαίτερα εστιασμένη ακολουθία, συνειδητοποίησε ότι η πλειοψηφία αυτού του μαθητικού πληθυσμού παρουσίαζε εξίσου δυσκολίες και σε άλλλους τομείς, πέρα της σχολικής μάθησης, όπως για παράδιειγμα: έκφραση του σώματος, ρυθμός, χωροχρονικός προσανατολισμός, λεπτός κινητικός συντονισμός.
     Η συνεδρία περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη αλληλουχία σωματικών ασκήσεων, κινήσεων των χεριών και των ματιών καθώς και του στόματος.
Τα οφέλη των παραπάνω ασκήσεων εξαρτώνται από 3 παράγοντες: το ρυθμό, την επανάληψη και την περιοδικότητα.
Ο ρυθμός: Κάθε κίνηση εκτελείται υπό τη συνοδεία ενός ρυθμικού ποιήματος, το οποίο στοχεύει στην παραγωγή ερεθισμάτων που θα κινητοποιήσουν την ακοή (και επομένως και το λόγο) καθώς και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια ταυτόχρονα. Εξάλλου ο ρυθμός και η προφορική έκφραση αποτελούν ενιαίο κομμάτι των σωματικών ασκήσεων των παιδιών.
Η επανάληψη: Η σύγχρονη νευρολογία απέδειξε ότι η δημιουργία συναπτικών συνδέσεων ( οι οποίες συνδέουν τους νευρώνες μεταξύ τους) εξαρτάται, κατά ένα μέρος, από την επανάληψη των ερεθισμάτων. Αρκεί μόνο να αλλάξουμε το νούμερο του τηλεφώνου μας, για να συνειδητοποιήσουμε πόσες φορές θα χρειαστεί να το επαναλάβουμε, πριν το απομνημονεύσουμε και το θυμόμαστε πλέον αυθόρμητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκμάθηση των διευθύνσεων ή και των αθλημάτων.
Η περιοδικότητα (συχνότητα): Είναι φανερό ότι μία ή δύο συνεδρίες της Μεθόδου δεν είναι αρκετές για να αναδιοργανώσουν τη λειτουργία του Κ.Ν.Σ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να επαναλαμβάνουμε τις ασκήσεις δημιουργώντας συνεδρίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι μπορούμε να δούμε ολοφάνερα τα θεραπευτικά αποτελέσματα, τα οποία διαρκούν μέσα στο χρόνο.

    Η Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση απευθύνεται κυρίως σε άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα νευρολογικού χαρακτήρα. Η «βεντάλια» των ανθρώπων που μπορούν να ωφεληθούν από αυτή τη Μέθοδο είνα μεγάλη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νευρολογικά συμπτώματα, εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους.

    Έτσι, τα προβλήματα λόγου (αλαλίες), η δυσλεξία, η δυσφαγία, η δυσπραξία, τα προβλήματα μάθησης, τα προβλήματα ελλειματικής προσοχής (με ή χωρίς υπερκινητικότητα), ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση (IMOC), καθώς και άλλες μορφές νευρολογικής ανωριμότητας, αποτελούν παραδείγματα προβλημάτων, που έχουν ένα κοινό σημείο, δηλ. ένα πρόβλημα οργάνωσης ή ανάπτυξης του Κ.Ν.Σ.

    Η συγκεκριμένη Μέθοδος, είναι ωφέλιμη και για τα άτομα που πάσχουν από άλλες ασθένεις του νευρικού συστήματος (Parkinson), για άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικά επεισόδια και κρανιακές κακώσεις.

Πηγή:

https://www.padovan.gr/index.asp

Το Δέντρο της Γνώσης

Μυστρά 1 Νέα Χαλκηδόνα
(Τρεις γέφυρες - σύνορα Περιστερίου με Αγ. Αναργύρους)
ΤΚ 14343
Τηλ: 210-8311131
Fax: 210 -8311132
6942-464678 Νίκος Πολύζος
6972-097743 Γιάννης Νικολάου

info@specialtherapys.com
Υλοποιήθηκε από Webnode