Λογ/πεία στην Εγκεφαλική Παράλυση

Λογοθεραπεία και Ε.Π.

Η Λογοθεραπεία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος αποκατάστασης των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση (Ε.Π.), καθώς το 65 – 70% των παιδιών αυτών εμφανίζουν κάποια διαταραχή στην ομιλία, το 40% διαταραχές κατάποσης και το 75%  γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση . Ο ρόλος του λογοθεραπευτή στο πρόγραμμα αποκατάστασης είναι να διαγνώσει, να διαχειριστεί και να αποκαταστήσει τις διαταραχές  λόγου,

σίτισης και επικοινωνίας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.

Οι διαταραχές ομιλίας ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της εγκεφαλικής βλάβης. Οι κυριότερες είναι οι: καθυστερήσεις λόγου, οι φωνολογικές διαταραχές, οι τραυλισμοί, οι ανοιχτές ρινολαλίες, οι δυσαρθρίες, κ.α.

 Η πιο συχνή όμως διαταραχή λόγου στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση είναι η δυσαρθρία.     

                                                     Μορφές δυσαρθρίας:

          Μορφές

                  Χαρακτηριστικά

1.Υπερτονική

Η φωνή παράγεται με μεγάλη προσπάθεια, ακούγεται βαθιά, βραχνή και μονότονη, ενώ υπάρχει σοβαρή ανακρίβεια στην άρθρωση,

2. Υποτονική

Έντονη ρινολαλία, ασαφής άρθρωση φθόγγων, μονότονη ομιλία, ηχηρή εισπνοή, βραχνή φωνή, μικρές προτάσεις.

3. Αταξική

Αργός ρυθμός με ανακρίβεια στην άρθρωση φθόγγων, παραμόρφωση φωνηέντων, αλλαγή στην προσωδία και ένταση της φωνής.

4. Υποκινητική

Αυξημένη ταχύτητα ρυθμού, με εξασθενημένη μονότονη φωνή, και  απότομες παύσεις.

5. Υπερκινητική

α) Ταχεία Μορφή. Υπάρχουν πολλές μεταβολές στην άρθρωση, υπερβολική ρινική χροιά, ξαφνικές παύσεις, δυσανάλογο τονισμό.

β) Βραδεία μορφή: Υπάρχει παραποιημένη άρθρωση συμφώνων και φωνηέντων, βραχνάδα, παύση στην φώνηση, άκουσμα του αέρα κατά τη διάρκεια της  εισπνοής, τρέμουλο φωνής.

6. Μεικτή

 

Όταν συνυπάρχουν χαρακτηριστικά των παραπάνω τύπων.

 

Απαραίτητη επίσης, είναι για τα παιδιά με Ε.Π. η έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών κατάποσης (δυσφαγίες), αφού  μπορούν να προκαλέσουν αφυδάτωση, υποσιτισμό, εισρόφηση και λοιμώξεις του αναπνευστικού.

 

 Διαχωρισμός της δυσφαγίας ανάλογα με την φάση κατάποσης:

Στοματική φάση

Το παιδί εμφανίζει δυσκολίες:

  • Στον θηλασμό
  • Στην μάσηση
  • Στην  προώθηση τροφής ή υγρών στον φάρυγγα

Φαρυγγική φάση

Το παιδί εμφανίζει δυσκολίες:

  • Στην έναρξη της κατάποσης
  • Στην  προώθησης της τροφής ή των υγρών στον φάρυγγα,
  • Στο κλείσιμο των αεραγωγών ώστε να μην εισέλθει τροφή ή υγρό στον αεραγωγό (εισρόφηση).

 

 

Οισοφαγική φάση

Το παιδί εμφανίζει δυσκολίες:

  • Στην χαλάρωση και σύσφιξη των ανοιγμάτων στο επάνω και στο κάτω άκρο του φάρυγγα
  • Στην προώθηση της τροφής στον οισοφάγο.

Πηγές:

https://www.asha.org/

Gerek, M. & Müzeyyen Çiyiltepe, M. 2005. Dysphagia management of pediatric patients with cerebral palsy. The British Journal of Developmental Disabilities. 51(100), pp. 57-72

Το Δέντρο της Γνώσης

Μυστρά 1 Νέα Χαλκηδόνα
(Τρεις γέφυρες - σύνορα Περιστερίου με Αγ. Αναργύρους)
ΤΚ 14343
Τηλ: 210-8311131
Fax: 210 -8311132
6942-464678 Νίκος Πολύζος
6972-097743 Γιάννης Νικολάου

info@specialtherapys.com
Υλοποιήθηκε από Webnode