Συμβουλευτική Γονέων

Στόχοι  της  Συμβουλευτικής

Πρωταρχικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι η ενίσχυση των κύριων προσώπων φροντίδας του παιδιού, ώστε να αποδεχτούν την  κατάστασή του και να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Η Συμβουλευτική αποσκοπεί επίσης, στη  μείωση των επιπέδων άγχους και της τάσης των προσώπων φροντίδας  να αυτo-κατηγουρούνται.

Σημαντικός στόχος είναι και η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων  προκειμένου  να κατευθύνουν τις  προσπάθειές τους στην εκμάθηση και  ενίσχυση πιο λειτουργικών συμπεριφορών των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό προάγεται σημαντικά  η αυτονομία του παιδιού,  βελτιώνεται η αυτό-εκτίμησή του καθώς και η ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας ή/και των εμπλεκόμενων προσώπων.

                                                                                                  

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες η Συμβουλευτική μπορεί να αποδειχθεί  ιδιαιτέρως χρήσιμη είναι το αρχικό στάδιο της διάγνωσης καθώς και κρίσιμες μεταβατικές περίοδοι όπως η έναρξη του σχολείου, η εφηβεία, η μετακόμιση από το σπίτι κ.α.  Κατά τις παραπάνω περιόδους η Συμβουλευτική έχει ως βασικό μέλημα την επεξεργασία των εναλλακτικών επιλογών και την ενίσχυση όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να υιοθετήσουν  τις καταλληλότερες για εκείνους λύσεις.  

 

Σε ποιούς απευθύνεται?

Η Συμβουλευτική μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε όλα τα κύρια πρόσωπα φροντίδας στη ζωή ενός παιδιού (γονείς, παππούδες - γιαγιάδες, άλλοι συγγενείς, σημαντικοί άλλοι), τα οποία επιθυμούν να κατανοήσουν και να αποδεχτούν συναισθηματικά την κατάστασή του και τις συνέπειές της στη ζωή τους.

Τα πρόσωπα αυτά αναζητούν συνήθως υποστήριξη, ώστε  να αναγνωρίσουν καλύτερα τις ανάγκες, επιθυμίες και δυνατότητες του παιδιού  και να ανταποκριθούν σε αυτές με πιο λειτουργικούς τρόπους. 

Η Συμβουλευτική μπορεί να αποτελέσει επιπλέον, βασική πηγή υποστήριξης για τα πρόσωπα φροντίδας, τα οποία συχνά αισθάνονται κοινωνικά απομονωμένα και αβοήθητα.

 

 

Πόσο διαρκεί?

Η Συμβουλευτική ως διαδικασία μπορεί να είναι βραχύχρονη ή σχετικά μακροχρόνια.  Η μορφή της εξαρτάται από τη φύση του αιτήματος και την ανταπόκριση των συμμετεχόντων.

Μερικοί γονείς μπορεί να αναζητήσουν βραχεία Συμβουλευτική με στόχο να υιοθετήσουν αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης των δυσκολιών  συμπεριφοράς του παιδιού τους στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του διαταραχής.  Η μακροχρόνια Συμβουλευτική κρίνεται καταλληλότερη, όταν η ανάγκη των γονέων   αφορά στην αποδοχή της κατάστασης του παιδιού τους και την επεξεργασία των ποικίλων συναισθηματικών τους αντιδράσεων σε σχέση με αυτή.

 

Από ποιους προσφέρεται?

Η Συμβουλευτική προσφέρεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, της Κοινωνικής Εργασίας κ.α

 

Κατερίνα Υδραίου

Ψυχολόγος, PG Dip, PG Cert, Msc in Family Therapy

 

Βιβλιογραφία

Baum, S., & Lynggaard, H. (Eds.) (2006). Intellectual Disabilities: A Systemic Approach. London: Karnac.

Vetere, A.  (1993). Using family therapy in services for people with learning disabilities. In:  J. Carpenter & A. Treacher (Eds.). Using family Therapy in the Nineties (pp. 111-130). Oxford: Blackwell.

Wing, L. (1996).  The Autistic Spectum. UK: Robinson.

Το Δέντρο της Γνώσης

Μυστρά 1 Νέα Χαλκηδόνα
(Τρεις γέφυρες - σύνορα Περιστερίου με Αγ. Αναργύρους)
ΤΚ 14343
Τηλ: 210-8311131
Fax: 210 -8311132
6942-464678 Νίκος Πολύζος
6972-097743 Γιάννης Νικολάου

info@specialtherapys.com
Υλοποιήθηκε από Webnode