ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ